Ide várnak


Széphalom

   Sátoraljaújhelytõl öt kilométerre a Hegyköz felé haladva helyezkedik el a község, amelynek eredeti neve Kisbányácska volt.

   Mai fogalommá vált nevét és ismertségét Kazinczy Fenrencnek köszönheti, aki 1794-ben kezdett itt építkezni, de bebörtönöztetése miatt csak 1806-ban költözhetett ide. (Leveleire a kitalált Széphalom nevet írta. A község késõbb kegyeletbõl ezt a nevet vette fel.)

   Ettõl kezdve a kis falu a magyar irodalmi-politikai gondolkodás egyik központja lett. Óriási levelezése folytán Kazinczy a kor valamennyi jelentõs gondolkodójával kapcsolatban állt, itt futottak össze a haladó társadalmi eszmék, az irodalmi reformtörekvések és a nyelvújítási folyamatok. Kazinczy maga gazdálkodott birtokán, de sokszor méltatlanul nehéz körülmények közt élt. Halála után kívánsága szerint a családi temetõkertben helyezték nyugalomra.

   Születése 100. évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémia megvásárolta a széphalmi kúria kertjét. Szerették volna megmenteni a lakóházat vagy legalább a dolgozószobát, de erre nem volt mód. Így 1873-ban adták át az Ybl Miklós tervei alapján készült görög templomcsarnokot mintázó épületet, a Kazinczy Emlékcsarnokot.

   Széphalom már az író életében zarándokhely volt, s ma is a Kazinczy-kultusz központja. A magyar irodalom legjelesebb alakjai fordultak meg itt, hogy tisztelegjenek a költõfejedelem  emléke elõtt . Arany János barátjával, Tompa Mihállyal járt itt, Petõfi Sándor Kazinczy Gábor társaságában látogatott ide.

   A környezõ park természetvédelmi terület, ahol a Kazinczy-család sírjai, valamint honvédtábornok fiának, a – 14. aradi vértanú, akit három héttel késõbb, 1849. október 25-én – kivégzett Kazinczy Lajosnak a szobra is található.