Ide várnak


Zalakaros

Ezen változatos vidéken valamennyi Nyugat-Magyarországra jellemzõ szépség és vonzerõ megtalálható: a táj síkság és lankás dombsorok arányos váltakozása; a növényzet erdõk, ligetek és virágzó mezõk, zöldellõ harmóniája, amelyet ritka növényi társulások és védett állatok fel-felbukkanó látványa tesz különösen értékessé. És van egy a hétköznapi emberi értékrend fogalmaival alig meghatározható különös kincs, a föld forrongó mélységeinek becses ajándéka, különféle értékes ásványok oldatával telített, közel 100 fokos gyógyvíz.

Ez a sokszínûség ma ennek a szerény Közép-Európai térségnek együttes, és egyre csábítóbb vonzereje, amely évente közel egymillió embert késztet arra, hogy otthonát elhagyva felkerekedjen, és megfáradt, kimerült vagy beteg szervezetét felfrissítse, pihentesse, gyógyítsa ezzel a delejes erejû vízzel, a békességet nyújtó környezetben.