Ide várnak


Ezért várnak


Ásotthalom

   Ásotthalom Magyarország déli részén, Csongrád megyében található, a megyeszékhelytõl 30 km-re, az E 55-ös számú fõút mentén.

   Az Ásotthalom helynév Balla Antal 1778. évi szegedi határtérképén és a vele egykorú városi iratokban bukkan föl elõször.

Látnivalók

Ásotthalmi fürdõ Ásotthalom fürdõje már évtizedek óta mûködik. A meglévõ 33 x 16 m-es medence mellett a kicsiknek kialakításra került egy 8 x 8 m-es pancsoló is. A nagymedence töltõvizét a termálkútból szivattyús kiemeléssel nyerik.

Ásotthalmi Láprét - Csodarét 1988-ban Fûzné Kószó Mária biológia szakos tanárnõ fedezte fel. 1992-ben országos jelentõségû természetvédelmi területté nyilvánították a 95 hektárnyi Csodarétet. 251 magasabb rendû növényfaj található itt, melyek közül 15 faj a fokozottan védett, illetve a védett kategóriába tartozik. A Láprét alacsony buckasorokkal határolt semlyék, ahol a változatos talajfelszín miatt gazdag növényvilág maradhatott fenn. A terület egyik legnagyobb növénytani értéke a kora tavasszal virágzó egyhajúvirág. A másik kiemelkedõ természeti érték a fokozottan védett mocsári kardvirág. A növényvilág mellett igen gazdag állatvilága is.

Szent Erzsébet Kápolna - Back Kápolna Back Bernát szegedi polgár 1937-ben a felsõ-ásotthalmi erdõben, a bajai út mellett Szent Erzsébet tiszteletére kápolnát építtetett. Tervezõje Czike Gábor volt. Vakolatlan szürke téglaépület, melyet a helybeliek Bak-kápolnának neveznek.

Kiss Ferenc Emlékerdõ Az Emlékerdõt 1944-ben Csongrád megyében másodikként nyilvánították védett területté. A terület Kiss Ferencnek - "A szegedi erdõk atyjának" - is emléket kíván állítani. Területe ma 17 hektár. Kiss Ferenc javaslatára 1886-tól természeti emlékként kívánták fenntartani az utókor számára.

Római katolikus templom 1930-ban Kövér Tibor és Szojka Jenõ mérnökök terve alapján épült. A freskókat Parobek Alajos készítette, a templon díszítésében közremûködött Szabó Géza mûötvös, Barth Ferenc egyházmûvész, Kopff Ferenc és Kocsis Ferenc mûbútor asztalos. Ide kerültek a lebontott szegedi Szent Demeter templom padjai és orgonája.

Ruzsafa A bajai út mellett a 31-es km-kõ közelében évszázados nyárfa áll. A hagyomány azt tartja, hogy Rózsa Sándor, a betyárvezér ezen a nyárfán talált menedéket üldözõi elõl.

 

 

 

 

 

 

Fényes Vendéglõ

Ásotthalom, Felszabadulás út 43.