Ide várnak


Bogács

   Bogács Mezõkövesdtõl 10 km-re északra, Egertõl keletre, 19 km távolságra fekszik a Hór- és a Szoros-patak völgyében. Közúton mindkét városirányából jól megközelíthetõ. A vasút legközelebb Mezõkövesdnél van.

   Õsidõk óta emberlakta hely. Hatalmas bronzkori telepet tártak fel itt, igen gazdag leletanyaggal. Írásos emlék elõször 1248-ban említi a község nevét. A XVI. század elejétõl az egri káptalan birtoka. A török itt is nagy pusztítást végzett: egy 1685-bõl származó összeírás szerint a községben húsz ház állt, de csak kilencben laktak. Hódoltsági településként adót fizetett a töröknek. Késõbb a népes falunak kevés volt a szántóföldje, a lakosság zsellérsorban élt. A földéhségen csak az1945-ös földosztás enyhített.

   Természeti adottságai miatt határainkon túl is ismert üdülõfalu. Határában az 1950-es mélyfúrás nyomán 70 fokos kénes termálvíz fakad, amelyet télen, nyáron több medencés strandon élvezhetnek a reumatikus és nõgyógyászati panaszokkal küszködõk, vagy a csak egyszerûen kikapcsolódásra vágyók. A község mindennapjait már régtõl fogva a vendéglátás, a gyógyulni vágyók, üdülõk kiszolgálása határozza meg. Ezt bizonyítja a település infrastrukturális fejlettsége és az üdülési fõszezonban szervezett rendezvénysorozat is.

Látnivalók:

   A Szent Márton nevét viselõ római katolikus templom mûemlék jellegû. A legrégebbi építmények egyike a térségben. A község központjában található. XIII. századi román stílusban épült, anyaga a helyben bányászott, faragott vöröses kõ. A templom legõsibb részei a sekrestye, a szentély, bizonyos magasságig a torony és a kápolna.

   Az ötváltozatú orgona már az 1800-as években megvolt.

Elõször a XIV. században építették át gótikus stílusban. 1958-ban a II. világháború alatt megsérült részeket állították helyre. 1997-ben díszkivilágítást kapott, 2000-ben a – millennium évében – teljesen felújították.

   Az I. világháború hõsi halottaknak az Általános Iskola elõtti parkban állítottak emlékmûvet. A II. világháborúban, valamint a község területén 1944. novemberi harcokban elesett magyar és a más vidéken hõsi halált halt bogácsi katonák, polgári áldozatok emlékére 1946-ban a község által állíttatott síremlék a templom mellett található.