Ide várnak


Ezért várnak


Ezzel várnak


Pilisszántó

   A magas hegyektõl átölelt festõi völgyben fekvõ 2200 lélekszámú falu Budapesttõl 25 km-re a Pilishegy lábánál fekszik. Innen rálátás nyílik a fõvárosra, és a fõváros lakóinak szeme is szívesen megpihen az erdõ borította hegyeken. Elsõ okleveles említése 1299-bõl való. Az utcán kétnyelvû beszélgetést lehet hallani. Négy együttesünk a Pántlika, Sztugyenka, Páva és a Mosoly , falunk saját gazdag kultúrkincseit õrzik.

   A mostani barokk templomot 1760-ban özv. gróf Zichy Miklósné építtette. A templombelsõ Bebó Károly, Feszty Masa keze nyomát, és Páduai Szent Antal tiszteletét õrzi, aki a falu védõszentje. Falunk területe minden korban mágnesként hívta a szépre, a jóra érzékeny embert. A kellemes vonzás letelepedésre késztette az õsembert, keltákat, a rómaikat, az avarokat, szlávokat és végül a honfoglaló magyarokat is. Pannónia a Római Birodalom legészakibb tartománya volt, területileg nagyjából megfelelt a mai Dunántúlnak. Mivel a Duna a birodalom természetes határa volt, a rómaiak a folyó mentén végvárakat és védelmi rendeltetésû városokat építettek. Ezeket a határ menti várakat és városokat hadiutak kötötték össze. Ilyen hadiút vezetett a község területén át Aquincum felõl (amely a mai Óbuda helyén terül el) északnak. A hadiúton 2 m magas mérföldkövek jelölték a távolságot római mérföldekben. Ilyen mérföldkõ található a község temploma elõtt is.

   Az Árpádház uralkodása alatt épült a korhoz képest nagyméretû kõtemplom, vagy kolostor melynek romjait a régi temetõben megtaláltuk, és melynek tekintélyt adó ezernyi éves mélyén számos titok várja a majd méltónak megítélt megfejtõjét. Számos izgalmas nagy jelentõségû régészeti feltárás várat magára a térségen átvonuló két római hadiút mentén, melynek nyomait ismerjük, mint pl. a megtalált szarkofág, római villa, õrtorony, mérföldkövek, pénz. Nem véletlen tehát, hogy a Pilis "Szent hegyként" is elhíresült.

 

Kirándulási lehetõségek: Pilis-hegy, Hosszúhegy, horgászási lehetõség a Határréti tározó.

Mûemlékei, látnivalói: Orosdy-kastély, Baross kastély, Templom