Ide várnak


Ezért várnak


Ezzel várnak


Kecskemét

Kecskemét Magyarország szívében, a Duna-Tisza közti homokhátságon, Budapesttõl délre, 86 kilométerre, fekszik. A város õsi magját a kereskedelmi útvonalak találkozásánál létrejött település jelentette.

A város történetének kezdete visszanyúlik abba a korba, ahonnan még írásos emlékeink nincsenek, csak a fellelt régészeti maradványok tanúskodnak az itt élt emberek kultúrájáról. Kecskemét már a honfoglalást megelõzõ idõszakban lakott volt, és a századok folyamán e településbõl fejlõdött ki – számtalan harc, pusztítás és veszedelem dacára – az a mezõváros, mely Nagy Lajos királytól 1368-ban nyerte el az oppidum (megnevezés) jogot.

A város a zene, a képzõmûvészet és az animáció nemzetközi hírû mûhelyeinek, egyedülálló gyûjteményeknek és elismert tudományos intézeteknek is otthont ad, amelyeknek feladata mûvészeti - és kulturális értékeink megõrzése és bemutatása. Mindezek mellett Kecskemét évrõl  évre visszatérõ fesztiválok egész sorával várja a látogatókat.

Látnivalók

Nagytemplom

Barátok temploma

Református templom

Evangélikus templom

Katona József színház

Szentháromság szobor

Hirös forrás díszkút

1956-os emlékmû

Cifrapalota

Zsinagóga