Ide várnak


Ezért várnak


Bozsok

Bozsok Vas megyében, Kõszegtõl 8, Szombathelytõl 23 km-re, közvetlenül az osztrák határ mellett fekszik. A település az Írottkõ Natúrpark része, lenyûgözõ természeti környezetben várja látogatóit.

A 420 fõ körüli kisközség határában õskori kõeszközöket, magában a faluban római villa maradványait találták meg. A település felett húzódó völgybõl indult a Savariát ellátó vízvezeték egyik ága. Az elsõ írásbeli említése 1279-bõl való, Villa Bosuk néven. Ekkor Szent Vid várához tartozott, a Németújváriak fennhatósága alatt, akik késõbb Rohonchoz kapcsolták és a 15. század elejéig birtokolták. 1405-ben a Garaiak kapták meg. 1445-ben III. Frigyes foglalta el. Rohonc visszafoglalása után Mátyás adományozta hûséges hívének, Tárnok Péter királyi kincstartónak, aki Bornemissza Jánosnak adta tovább. Az õ halála után a Sibrik-család kapta királyi adományként, de az 1538-ban Szalónak és Rohonc tulajdonába jutott Batthyány-család is igényt tartott rá. Õk azonban csak 1616-17-ben tudták megvásárolni a falu egy részét és az egyik kastélyt.

A falut az 1532-es török támadás teljesen elpusztította, így horvátokat telepítettek be. Õk, bár sokáig õrizték nyelvüket, a 19. század második felére magyarrá lettek. 1552-ben Sibrik Gergely két részre osztotta birtokait. Mindkét ági örökösei lakóhelyet építettek maguknak a faluban. Az idõsebbik ágé lett a ma is látható kastély. Errõl sokáig azt állították, hogy Mátyás király vadászkastélya volt. Ma Sibrik Kastélyszálló néven várja a vendégeket.

A községben két rom látható. Az egyik a Batthyány-kastély, amelyet 1841-ben villámcsapás következtében kiütött tûz pusztított el. Pedig ez kedvelt várkastélya volt Rohonc urainak. Itt vendégeskedett 1698-ban II. Rákóczi Ferenc és 1813-ban Ferenc császár is. A második a volt Szentháromság-templom, a ma is mûködõ középkori eredetû Szent Annának szentelt templom mellett található. Ezen kívül van még egy kápolna a községben, ezt Szent József tiszteletére állították 1775-ben.