Ide várnak


Ezért várnak


Oszlai Tájház – Cserépfalu

 


 


   A tájház századelõi paraszti ház, mely a mindennapos használati eszközökön keresztül mutatja be a régi hagyományos életformát. A ház érdekessége, hogy a környéken egyedüli vályogház, ugyanis Cserépfalura és környékére soha sem volt jellemzõ a vályog.


   A ház elsõ helyisége – ahová belépünk – a pitar vagy más néven a pitvar, amely tulajdonképpen nyári konyhának felelt meg. Itt a különbözõ konyhai eszközök mellett (lábas, agyagfazekak, mozsár, fûszertartó, tarkedli sütõ stb.) megtekinthetjük a szabadkéményû rakott masinát is, melyen nyáron fõztek, télen pedig kéményében füstölték meg a disznóvágás utáni húsokat, kolbászt, sajtot, szalonnát.


   A pitarból jobbra nyílik a nagyszoba – a református szoba –, ahol reformátusokra (Cserépfalu, Noszvaj) jellemzõ berendezési, díszítési szokásokat figyelhetünk meg. Nem szentképeket, feszületet, hanem történelmi eseményeket ábrázoló képeket, családi fotókat, bibliai idézeteket, tányérokat és a reformátusoknál oly' nélkülözhetetlen Házi áldást akasztották a falra.


   Figyelemre méltó még – a szobának majdnem a negyedét elfoglaló – hatalmas kemence, mely a gazdaságtalansága miatt nem honosodott meg ezen a vidéken, helyette a búbos kemence volt a jellemzõ a környezõ falvakban.A református szoba berendezési tárgyai közé tartozik még a kaszti (komód), mely tiszta szõtteseket, fehérnemûket rejtett magában. Említésre méltó még az asztalt szinte körül ölelõ sarok lóca, mely faragottságával, díszességével a szoba egyik legszebb darabja. A kemence mellett a pohárszék áll: ebben findzsákat (bögréket), tányérokat tartottak.


 


   A református szobából a tiszta szobába, vagy más néven a katolikus (Szomolya, Tard) szobába jutunk. Itt már szentképek lógnak a falakon. Ám az ide betérõ számára az is nyilvánvalóvá válik, hogy gazdag ember szobájába lépett: errõl a két magasra vetett ágy árulkodik. Közöttük áll a rózsás vagy más néven tulipános láda, melyben kelengyét és tiszta ruhanemûket tartottak. Ehhez a ládához tartozik a ládafia, amely a fontos iratok, pénz és egyéb értékek õrzésére szolgált.


 


   Az utolsó helyiség, a pitarból balra nyíló komora (kamra), alatta pincével. A kamrában a mindennapos munka eszközei tekinthetõk meg: hurka-, kolbásztöltõ, vajköpülõ, mángorlófa, gereben, motolla és a kefefúró – ez utóbbi talán a legkülönlegesebb darabja ennek a háznak.


   Akit érdekel, hogy a századfordulón miként éltek, dolgoztak az "erdei emberek" – az erdõõrök és a favágók  –, szívbõl ajánljuk, hogy sétáljatok végig a természeti kincsekben gazdag Hór-völgyében, látogassátok meg ezt a tájházat, és teljék örömetek benne :)


 


Látogatható:- május 1-szeptember 30.: szerdán és szombaton 10.00-16.00.


- október 1-április 30.: elõre bejelentkezéssel a Cserépfalu Polgármesteri Hivatalban (tel.: 49/423-132)


Belépõjegyek ára:


felnõtt       150 Ft/fõ


gyermek    50 Ft/fõ