Ide várnak


Ezért várnak


Sibrik kastély - Bozsok

   XVI-XVII. századi, késõ reneszánsz eredetû mûemlék kastély, amelyet vizesárok ölel körül. Eredete valószínû a XV.századra tehetõ. Tört vonalú párkánnyal lezárt bejárati kapuépítményén a Nádasdy és Sibrik családok egyesített címere látható az 1611-es évszámmal.


   Legutolsó "magán" tulajdonosa Dr. Végh Gyula, az Iparmûvészeti Múzem igazgatója, aki 1906-ban vásárolta meg a meglehetõsen leromlott állapotú kastélyt. Rendbehozatta, bõvítette, és szép, arborétum jellegû parkot alakított ki mellette.


   A kastély a pártállami idõkben továbbképzõ- és üdülõközpontként mûködött, ma szállodaként várja vendégeit.


   Az egyetemes várkastély nemesen egyszerû vonalaival a táj, a természet harmóniáját sugározva a csend és a nyugalom szigete.