Ide várnak


Ezért várnak


Ezzel várnak


Kápolnák Zamárdiban

Hõsök kápolnája


A Temetõ köz végén, a még ma is használatos temetõ területén, a ún. Kálvária dombon található a Hõsök kápolnája. A neobizánci stílusú kápolna Laki Benõ plébános kezdeményezésére, Gecse Viktor tervei alapján épült. 1934-ben szentelték fel. A kápolnában két márványtábla állít emléket az I. és II. világháborúban hõsi halált halt katonáknak.


 


Üdülõhelyi kápolna (Petõfi u. 13.)


Az 1920-as években fellendülõ balatoni élet és a villaépítkezések tették indokolttá, hogy a közel 10 km hosszan elterülõ üdülõterületen is egy áldozati helyet létesítsenek. A megvalósítás elsõdlegesen dr. Purebl Gyõzõ egyetemi tanár, székesfõvárosi tanácsnok, Zamárdi díszpolgár érdeme.


A kis templomot 1929. augusztus 15-én szentelték fel, amely, azóta is, éven át istentiszteletek színhelye. Az épületet Margó Ede szobrai díszítik.