Ide várnak


Ezért várnak


Ásotthalmi láprét

   A Kiskunsági Nemzeti Park illetékességi területéhez tartozik a Csongrád megye délnyugati részén, a Duna-Tisza köze homokhátságán elterülõ Ásotthalomi láprét.


   A területet az 55 számú, Szeged-Baja közötti mûúton, majd földúton érhetõ el. Szegedrõl autóbusszal is megközelíthetõ. A láprét Ásotthalom és Mórahalom települések között található.   A területet évszázadokon át legelõként hasznosították., majd egy részét a XIX. század végén felszántották. A mélyebb rész egykori vályogkitermelés eredményeként keletkezett. A környezõ tanyák lakói kaszálták, legeltették a területet.


   A láprétet Fûzné Kószó Mária biológia tanárnõ fedezte fel 1988-ban. A területet feltáró botanikusok „Csodarétnek” nevezték el ezt a 95 hektárnyi területet. Hiszen valóban csoda, hogy ilyen fajgazdagság fennmaradt a nagyüzemi szõlõtáblák és szántóföldek szomszédságában. 15 védett növényfaj fordul elõ a területen.   Koratavasztól folyamatosan gyönyörködhetünk a meg-megújuló virágpompában.


   A terület legnagyobb növénytani értékét a gyakran már február végén virágzó, fokozottan védett egyhajúvirág jelenti. Márciusban virágzik a lilás virágú epergyöngyike. Április-május hónapokban a trópusi orchideák hazai rokonai a kosborfélék nyílnak. Május-június a kékeslila virágú nõsziromfélék virágzásának ideje. Június-július folyamán a kiemelkedõ természeti értéket jelentõ mocsári kardvirág bíborlila virágait csodálhatjuk meg. Július-augusztus hónapokban virít a fehérmájvirág és az enciánkék virágú kornistárnics a réten.   A változatos növényvilág népes rovarsereget vonz a területre. Cincérek, kabócák és lepkék keresik itt táplálékukat.


   A terület tavasszal a kétéltûek fontos peterakó helye. Gyakori a zöld varangy és a zöld levelibéka. A hüllõk közül a fürge és a zöld gyíkot figyelhetjük meg, de gyakran láthatunk vízisiklót és néha rézsiklót is.


   A réteken költõ madarak a cigány csaláncsúcs, a búbos és a mezei pacsirta, a sordély a sárga billegetõ, a fürj és a fácán.


   Kisemlõsök közül leggyakoribb a mezei pocok. A vakond és a sün mellett cickányokat is megfigyelhetünk. A nagyobb termetûek közül gyakran látható s mezei nyúl és az õz.   Érdemes meglátogatni a közeli Kiss Ferenc Emlékerdõt. Az erdõrezervátum területén több mint száz éve nem végeztek erdészeti munkálatokat.