Ide várnak


Ezért várnak


Ezzel várnak


Zamárdi emlékmuvei, szobrai

 


1848-as kopjafaZamárdi központjában, a Szabadság téren a polgármesteri hivatal elõtt felállított kopjafa és márványtábla az 1848-as honvédeknek állít emléket.


 


  


 


 


 


 


 


1848-1856 emlékkõZamárdi Fõ utcáján, a katolikus plébániatemplom elõtti téren egy egyszerû vörös kõre helyezett emléktábla a két nevezetes történelmi esemény hõseinek  állít emléket.


 


 


„A magyar fájdalom” szobor Zamárdi központjában, a Szabadság téren, a vasútállomás és polgármesteri hivatal között található. A köztéri szobrot Margó Ede (1872-1946) szobrászmûvész alkotta, és ajándékozta a községnek az 1930-as években. Az õ alkotása az üdülõhelyi kápolna homlokzati Jézus-szobra és a bent látható Mária-szobor is.Margó Ede, mint a Balaton szerelmese az elsõk között épített nyaralót a fürdõtelepen és munkáit, alkotásait itt álmodta meg. A magyar fájdalom emlékmûvét a trianoni döntés miatt érzett fájdalmának kifejezésére ajándékozta a községnek. A csónakjában a viharos vízen hánykódó izmos férfialak a bánat, az egyedüllét, az elkeseredett küzdelem szimbóluma. A magyarság magányos küzdelmét testesíti meg ez a szobor. A mû mondanivalója miatt sok hányattatást ért meg, 1956 után új felirattal „A túlsó part felé” került ismét köztérre. 1991-ben került a község lakosságának határozott kívánságára a jelenlegi helyére eredeti felirattal.


  


 


EmlékkeresztZamárdi határában, a Pusztai dûlõben áll Egyházas-Zamárd egykori temploma helyén az emlékkereszt. A keresztet az Egyesület Zamárdiért állíttatta az egykori szentegyház és szomorú sorsú õsök emlékére 1993 tavaszán. 


 


 


Honfoglalási EmlékmûA Fõ utca és a Széles csapás keresztezõdésében található emlékmûvet 1996- ban, a honfoglalás 1100 éves évfordulójára emeltette a község. A mû Szervatius Tibor alkotása.


  


 


 


 


 


 


Rákóczi emlékkõ


A Kõhegyen , a kilátó mellett találhatjuk meg Zamárdi legújabb köztéri emlékmûvét, amelyet a 2003-ban a Rákóczi szabadságharc emlékére állítottak.  


Vaskereszt


A vasútállomástól induló sárga turistajelzést követve (Fõ utcától kb. 2 km) jutunk el egy kellemes erdei pihenõhelyhez, amelynek központja a honfoglalás ezeréves évfordulójára 1886-ban a község és a Tihanyi Apátság által közösen emeltetett Vaskereszt. Az emlékmû felújítását 1992-ben az Egyesület Zamárdiért végezte el. A nagy füves erdei tisztáson lehet játszani, piknikezni, a kijelölt helyeken szalonnát sütni.  A kereszt közelében egy külön táblán olvashatjuk az erdõ fohászát. Az odavezetõ út egyik érdekessége a talaj rétegzettségét is szemléltetõ horhó.