Ide várnak


Ezért várnak


Rívó erdõ és Magyari erdõ (Ásotthalom)

Rívó erdõ


   A községbõl az ún. kissori kövesúton indulva jó három kilométer után jobbra vezet az olajos út, melyhez egyenesen haladva – elõször mûúton majd széles földúton érjük el a Rívó erdõt.


   A határmente elzártságában megmaradt tölgyes folt és környéke jelentõs botanikai értékeket õriz. Ezek közül kiemelnénk a tarka sáfrány tömeges elõfordulását, a fokozottan védett egyhajú virág jelentõs számát, és a tavaszi hérics, valamint a homok nõszirom populációit.


   A kilencven év körüli tölgyes foltok hatalmas fái esztétikai, pihenést nyújtó ritka élmény a Duna-Tisza közi vidéken.


 


Magyari erdõ


   Az Ásotthalomról Kelebiára vezetõ mûúton az ún. Gábor tanyaközpont elõtt balra fordulva, néhány száz méter után érjük el a telepített erdõk közé ékelõdött homokbuckás száraz területet, mely jellegében is alapvetõen eltér a Rívó erdõtõl.


   Ezen a tagolt felszínû részben alig érintett területen a homokpuszta gyep természetes fejlõdésének több fázisa tanulmányozható. A buckatetõkön az évelõ nyílt homokpuszta gyep, míg a buckaközökben a serevényfüzes, a zárt homokpuszta gyep mellett megjelennek az egybibés galagonyák és a fehérnyárak is.