Ide várnak


Ezért várnak


Ezzel várnak


Szeged-tápéi Vetye-háti nyárfa

   Korát 200 -300 évesre becsülik, törzsének kerülete meghaladja a 12 métert. A törzs körülbelül 2,5 m magasságban több ágra oszlik, egy-egy ág még 8-10 méteres magasságban is 1 m vastag. A fa egészségi állapota az elmúlt egy-két évtizedben sokat romlott, de ma is él, bár hajtásai nem annyira elevenek.


   A Tisza és a Maros hullámterein még közvetlenül a második világháború után is volt néhány öreg, méretes nyárfa, ezek közül sajnos mára  már csak ez az egy matuzsálem maradt. 


   A 1940-es években veteránok találkozó helye volt a fa, ennek emlékét kõtábla õrzi.


   Az egykori Országos Természetvédelmi Hivatal Beretzk Péter javaslatára nyilvánította védetté a fát.