Ide várnak


Ezért várnak


Tiszakürti arborétum - Tiszakürt

    www.arboreta.hu


Tiszakürti Arborétum sorsa elválaszthatatlan a szarvasi Pepi-kertétõl. Mindkettõt az olasz származású Bolza család alapította, akik benõsülés révén kerültek Szarvasra. Az ötlet a Bécsben testõrködõ Bolza Józseftõl származott. Az õ fia, Péter (1824-1881) kezdett itteni birtokán különleges fákat ültetni, majd pedig fia, József folytatta ezt a munkát 1940-ig. Az arborétum közvetlenül a Tisza árvízvédelmi töltése mellett húzódik, s a szabályozásokig árterület volt, ami jelentõs szerepet játszott abban, hogy tápanyagokban gazdag, jó szerkezetû talaj alakult ki.  Területe 60 hektár.


  A II. világháború utáni években a park gondozása szünetelt, s igen nagy károkat szenvedett. A Szolnok megyei és a tiszakürti tanács 1961-ben határozta el, hogy megmenti a pusztulástól, s arborétummá fejleszti. Gyors fejlõdés vette kezdetét, a megmaradt 100 fa- és cserjefaj mellé még 400 fajt telepítettek. Újabb területeket kapcsoltak a parkhoz, majd 1971-ben természetvédelmi területté nyilvánították. Jelenleg 900 növényfaj található az arborétumban. 2006 õszére elkészült egy multimédiás konferenciateremmel, kiállítási térrel ellátott, akadálymentesített látogatóközpont, ezen kívül egy látványtó és kilátó.


   Legérdekesebb látnivalók a százados tölgyek, platánok, mocsári ciprusok, közöttük is külön említésre méltó az a hatalmas, 350-400 évesre becsült, 510 cm törzs-körméretû kocsányos tölgy, amelynek hatalmas koronája ma is büszkén hirdeti a Tisza vidékének õsi életerejét. A növények hódolói természetesen az év minden szakában találnak itt megcsodálnivalót.


   Sétáink alatt az 1970-es években rendezett nyári alkotótáborok szebbnél szebb fafaragványaival találkozunk.


Az arborétum a hét minden napján fogadja látogatóit, megtekintése 3-4 órás programot jelent.


Cím: Tiszakürt, Bolza gróf út 5.


Nyitva tartás: egész évben látogatható.
December 01 – február 28: 07-14 h; március: 08-17 h; április 01 – szeptember 30: 08-18 h; október: 08-17 h; november: 08-16 h-ig.