Ide várnak


Ezért várnak


Ásotthalmi fehérnyaras (Emlékerdo

   Az ásotthalmi fehérnyaras az õsi homoki nyarasok tanúerdeje. Ez a 17 hektáros természetes fehérnyaras erdõtársulás 1944-ben került védelem alá. A Szeged környéki homokfásítási program tervezõjének és irányítójának, Kiss Ferencnek – akinek ezen erdõfolt fennmaradása is köszönhetõ – kíván emléket állítani.


   Az ide kirándulók számára a szép nyárligetek élményt jelentenek. Tisztásaikon az árvalányhaj és a serevényfûz a szürkekákával együtt nagy kiterjedésû foltokban díszlik.


   A fás szintben a nyár mellett az erdeifenyõ és az akác is fellelhetõ. A szürkenyár és az erdeifenyõ a területen természetes úton is felújul.Gyepszintje a jellegzetes homoki lágyszárúakban – ilyen a homoki ternye, homoki keserûfû, homoki csenkesz, homoki pimpó és a pusztai kutyatej – igen gazdag. Az árvalányhaj és a siska nádtippan szélben lengedezõ bugái közt a kései szegfû illatos fehérvirága még késõ õsszel is díszlik.


   Lágy szárú növényzete mellett az erdõ madárvilága is rendkívül gazdag. Az odvas nyárfatörzsek egyebek között a harkályok, csókák részére kedvezõ fészkelés lehetõséget nyújtanak. Mellettük cinkékkel, seregélyekkel, fakuszokkal is találkozhatunk.


   Az erdõ bármely idõszakban szabadon látogatható, Szegedtõl nyugatra, a bajai úton haladva, kb. 30 km-re jelzõtábla figyelmeztet a védett területre.