Ide várnak


Ezért várnak


Ezzel várnak


Kecskemét-Hetényegyháza, Hétfa

    A község határában a Nyíri erdõbe vezetõ út mellett áll egy magányos, idõs kocsányos tölgy. Ez a fa a régi alföldi erdõssztyepp maradványa.


   A népi elnevezése "héttölgy", vagy "hétfa" onnan származik, hogy a fa törzse a talajtól kb. 1 m magasságban hét törzsre ágazik. Ebbõl ma már csak három van meg, a legutóbbit az 1991. tavaszán végzett gyógymetszéskor távolították el.


   A fa becsült életkora 180-200 év. A törzsének átmérõje 1 méter, magassága 22 méter.


   A kocsányos tölgyre jellemzõ, hogy hatalmas törzset fejleszt, mely már néhány méter magasságban erõs ágakat képez. Kérge fiatalon sima, ezüstszürke, idõs korban sötétbarna, durván repedezett. Makktermését 20-30 éves korában hozza. Hosszú életû fa. Idõs korban gyakori az odvasodás, de életerejét ilyenkor is megtartja. (A legidõsebb hazai kocsányos tölgy Héderváron áll. Korát 700 évre becsülik.)


   1973. óta védett, védettségét tábla is jelzi. Sokan állnak meg árnyékában pihenni, akik a Nyíri erdõbe kerékpároznak, kirándulnak.


A  fa egészségi állapota hosszú életkor elérésére nyújt reményt.