Ide várnak


Ezért várnak


Bogárzói rét, Ásotthalom

   A valamikori Alsóvárosi puszta részét képezõ területet még a század elején a környék legmélyebb vizû tavaként tartották számon.


   A hatvanas években végrehajtott lecsapolások következtében mára a tó eltûnt, helyét nádas jelzi.


   A száraz tómedret szürkenyarasok, fûz-nyár ligeterdõ foltok és gyöngyvirágos tölgyes maradványok szegélyezik.


   A védett területen tömegesen fordul elõ a mocsári kosbor és a poloskaszagú kosbor.