Ide várnak


Ezért várnak


Ezzel várnak


Kecskeméti Arborétum - Kecskemét

   Az arborétum területe 62 hektár, mely magában foglal 2 hektár egyházi területet is. Létesítésének kezdeményezõje és a beruházás szervezõje a Kecskeméti Erdõfelügyelõség.


   A kivitelezési munkák 1986 õszén egy elõállomány telepítésével kezdõdtek, melynek jelentõsebb fafajai: kocsányos tölgy, fehér nyár, kõrisek, szilek, juharok. A fejlesztési terveket Mészöly Gyõzõ, Bedõ-díjas erdõmérnök készítette el. A tervezésben részt vettek: Dr. Gõbölös Antal, Ván László, Dr. Szodfridt István és Laczay Tamás.


   Az arborétum területét egy egységnek tekintjük, bár funkciójában és megjelenésében három határozottan elkülönülõ részbõl áll: véderdõsáv, gyûjteményes rész, tölgygyûjtemény. A központi részen, ösvényszerû elrendezésben több mint 800-féle fa és cserje található. A gyûjteményes részben helyezkednek el a növényföldrajzi ösvények: Mediterrán, Atlantikus és Pacifikus észak-amerikai, Kelet-ázsiai, Balkáni, Pannóniai stb. Más ösvények esetében morfológiai tulajdoságok, rendszertani szempontok, a növények igényei voltak meghatározóak a kialakítás során. Ilyenek a Színes lombok ösvénye, Virágos fák és cserjék körútja; Hosszútûs fenyõk, Ciprusok, Borókák ösvénye; Sziktûrõk és vízkedvelõk, Szárazságtûrõk ösvénye. Sétánk során növényismertetõ táblák segítik az érdekesebb fásszárú növények felismerését.


   A gyûjteményes részt véderdõövezet veszi körül, mely kedvezõen befolyásolja a mikroklímát, továbbá bemutatja az Alföld természetes és mesterséges erdõállomány-típusait.


   Az arborétum legfiatalabb része a tölgygyûjtemény (Quercetum). Célja a hazai, illetve egyes külföldi, száraz viszonyokat elviselõ tölgytípusok bemutatása. Telepítése 1990-ben kezdõdött 16 ha-nyi területen.  A Nyíri Erdészeti Erdei Iskola egyik oktatási helyszíne, mely egy- és félnapos programok szervezésére nyújt lehetõséget. A helyi éghajlati és talajviszonyok, valamint a növény- és állatvilág bemutatására tanösvények létesültek. Az arborétum területén található meteorológiai mérõállomáson megfigyelések végezhetõk. A szabadtéri tanterem természetismereti, kézmûves stb. foglalkozásoknak ad otthont.


   Az arborétum vonzerejét emeli, hogy területén egy 1718-ban épült mûemlék-kápolna áll. A terület 1999-ben Magyar szentek szoborsétánnyal, 2002-ben sziklakerttel gazdagodott. A tájban jól érvényesül a 15 stációból álló kálvária. Búcsújáró hely, jelentõs egyházi hagyományokkal rendelkezik. A Mária-kápolnában minden kedden, vasárnap és minden hónap 13-án 1 4 órakor szentmisét tartanak.


   Kilátó, esõbeálló és fajátszótér várja a kirándulókat.


Cím: 6000 Kecskemét Nyíri út 48.


Tel.: 76/492-455


Nyitva: minden nap 8-18 óra között