Itt történt


Ezzel várnakKakasmandikó Erdei Iskola
Kakasmandikó Erdei  Iskola a Hotel Apátban


 


Helyszín, környezet:


Apátistvánfalva Vas megye déli részén fekszik, a magyar-osztrák- szlovén hármashatártól 12 km-re, az Õrségi Nemzeti Park nyugati részén, Szentgotthárd városától 6 km-re. A falu egy nemzetiségi közösség által lakott település, az õslakosság vend (szlovén) nemzetiségû. A szállás a falu külterületén van, annak szélén, egy idõs fenyveserdõbe ágyazottan. A programok a szállás területén és annak közvetlen környékén. 0- 4 km-es körzetben vannak. Ideális a helyszín, sok táji, természeti látnivaló van helyben. A nemzeti park egyik legértékesebb része Apátistvánfalva és környéke, különleges rétegforrásokkal, gyönyörû fekvésû templommal, alpesi növényeket rejtõ rétekkel és õshonos fenyveserdõkkel. A községre jellemzõ ún. szórvány településforma, amely Magyarországon csak ezen a vidéken jellemzõ. Ritkasága miatt a község belterülete is védett, a nemzeti park része. A lakosságra jellemzõ, hogy még van jónéhány mezõgazdasággal foglalkozó család, így a hagyományos gazdálkodás még ma is megfigyelhetõ: kaszáló rétgazdálkodás, állattartás, gyümölcstermesztés (pl. még a tehenes fogat és a kézi aratás is elõfordul).


 


A gyalogosan elérhetõ helyszíneken kívül kerékpáros vagy buszos kirándulással elérhetõ több távolabbi (10-35 km) célpont is:


Felsõszölnök: magyar-osztrák- szlovén „Hármashatár”,


Szalafõ: Pityerszeri Falumúzeum


Õriszentpéter és Velemér Árpád-kori templomok, több hagyományos építésû fa harangláb, néhány tó is (a legközelebbi az ún Hársas- tó kb. 6 km-re).Program:


A programot pedagógusokkal közösen állítjuk össze, „testre szabottan”:


a gyerekek korától, fizikai állapotától, érdeklõdésétõl függõen. A programot fõképp felsõ tagozatosoknak készítjük, de alsósok jelentkezését is szívesen várjuk. A hely meghatározó: egy szinte tiszta nemzetiségi falu, körbe mindenütt természetközeli fenyõerdõk, a környezet tehát olyan, amilyet másutt az országban nem láthat, nem érezhet. Ezt az ideális keretet töltjük meg tartalommal.Elõször szeretnénk ismertetni a falut. Ez fõleg a község történetére, az itt lakókra életvitelére, kultúrájára, hagyományaira vonatkozik. A további napokon már fõképp az itteni természeti értékekre: erdõkre, rétekre, hagyományos gyümölcsösökre, forrásokra, vízfolyásokra koncentrál a program.


Általában az „osztályt” (20 fõ felett) két csoportra osztva folynak a foglalkozások. Esténként dia (az itteni élõvilágról) és filmvetítés (természetfilmek), tábortûz teszi változatossá, táborivá az életet. 


Néhány izgalmas téma:


• kik a vendek?


• fenyveserdõk különleges madarai, hogyan készül a pálinka?


• források a templom közelében, milyen növények a tõzegmohák?


• hogyan gyûjtötték a gyantát?


• merre folyt az Õs-Rába?Erdei iskolánk célja, hogy egy indítást vagy erõs lökést adjunk (mintegy természet-injekciót) ahhoz, hogy a gyerekek váljanak környezettudatos felnõtté. Tehát nem a természetismereti tudás átadása csupán a célunk, hanem a természet szeretetének átadása és megõrzésének elõsegítése vezet bennünket. Elegendõ, ha egyetlen szelet látott, hallott, tapasztalt téma, jelenség megragadja, melybõl késõbb meríthet, ekkor már biztosan lesz hosszabbtávú kihatása a munkánknak. Ezért dolgozunk.


 


A programokat a saját szakterületüket (növényvilág, állatvilág, gombák, tájtörténet) professzionális szinten értõ és mûvelõ szakemberek vezetik, akik a természet hosszútávú megõrzésének elkötelezett hívei. Kérésre részletesebb programismertetõt is küldünk. Az erdei iskolai programok irányára 600 Ft /diák/nap.


A programok felelõs vezetõje Bodonczi László erdõmérnök- tanár, természetvédelmi szakmérnök, regisztrált erdei iskola szakértõ.


 


Bõvebb infó: www.apathotel.hu